persisch

deutsch

Arbeit:

  کار:

چگونه می توانم کار پیدا کنم، چه پیش نیازهایی باید داشته باشم، آیا می توانم یک دوره آموزشی را سپری کنم، چه گزینه هایی وجود دارد؟

Was ist…..چیست

اصطلاحات زیادی وجود دارند که فهمیدنشان سخت است، ولی برای آوارگان مهم هستند. در اینجا درباره آنها توضیح داده می شود.

Umzugاسباب کشی:

اگر می خواهید اسباب کشی کنید، به چه چیزهایی باید توجه کنید؟

Aufenthalt  تمدید اقامت:

چکار باید انجام دهید؟

Geburtsurkundeشناسنامه

برای فرزندتان، آیا بدون مدارک هم ممکن است؟

Adresslisteفهرست نشانی ها:

در اینجا می توانید همه نشانی های مهم را ببینید

Gutscheinheftدفترچه کوپن:

شهر شوبیش هال، کارهای زیادی را برای شهروندان خود انجام می دهد. با دفترچه کوپن، می توانید بسیاری از اقلام ارزان را برای خانواده خود دریافت کنید.

Passbeschaffung گرفتن گذرنامه:

در اینجا ملاحظه می کنید که چه زمان و برای چه منظوری یک گذرنامه لازم دارید. الزام به گرفتن مدرک شناسایی و گذرنامه (به  آلمانی)